Arena

You are here

Jazdecká hala s ustajnením

Od novembra 2010 je klientom Rozálky k dispozícii nová dominanta areálu - hala slúžiaca na ustajnenie a tréning koní. Jazdeckú arénu s rozlohou 75m x 34 m v centrálnej časti stavby vytvorili nemeckí špecialisti. Viac vrstevnaté, rôznorodé podkladové piesky, premiešané s geotextíliou si udržujú stálu vlhkosť automatickým spodným zavlažovaním. Aréna je ideálna na parkúrové, drezúrne aj voltížne jazdecké disciplíny. Na tréningové účely v aréne slúžia špeciálne upravené zrkadlá. Hala disponuje ustajnením až pre 140 koní a okrem boxov spĺňa všetko, čo potrebuje kôň pre svoj spokojný život.

 

Oblúková jadecká hala

Oblúková jazdecká hala bola kompletne zrekonštruovaná a zmodernizovaná v roku 2011. Dnes ponúka komfort na tréning koní v aréne s rozmerom 70m x 25m a  lonžovací kruh. Hala sa počas organizovania podujatí využíva ako opracovisko najmä počas voltížnych a drezúrnych súťaží.

 

Parkúrovo-drezúrne kolbisko 1: 80m x 50m

Oproti hlavnej hotelovej budove s reštauráciou sa nachádza aj multifunkčné parkúrovo-drezúrne kolbisko. Kolbisko bolo rekonštruované a prebudované v roku 2010 a s novým povrchom v zložení morský piesok stabilizovaný špeciálnymi vláknami s geotextíliou sa môže využívať ako plnohodnotný  a špičkový parkúr, čo umožňuje paralelné organizovanie viacerých pretekov. Jeho súčasťou je počas roka drezúrny obdĺžnik, slúžiaci na prípravu a tréning v tejto jazdeckej disciplíne.

 

Parkúrovo-drezúrne kolbisko 2 a 3: 70m x 40m a 50m x 30m

Na podujatí Jarná cena mesta Pezinok bola 17. apríla 2010 slávnostne uvedená do prevádzky aréna s rozlohou 70mx40m a menšia aréna s rozlohou 50m x 30m.  Arény sú predelené tribúnou s kapacitou cca 70 osôb a rozhodcovskou vežou. Tieto dve arény slúžia pri organizácii pretekov ako opracoviská pre súťažné dvojice. Arény susedia s externými boxami a vonkajšími sprchami, ktoré poskytujú koňom maximálny komfort.

 

Parkúr olympijských parametrov - Parkúr 110m x 60 m

Areál Rozálka sa od augusta 2009 pýši kolbiskom rozmerov 110m x 60m. Špeciálny povrch je znivelizovaný do takmer ideálnej roviny pomocou laserových meraní a obsahuje tisíc ton zmesi piesku, vlákien a textílií, čím vytvára špičkové podmienky pre usporadúvanie aj najnáročnejších medzinárodných súťaží. Pod touto vrchnou vrstvou sú položené na celej ploche kolbiska drenáže a nad nimi špeciálne rohože, zachytávajúce a zmierňujúce tlak váhy aj viac ako 600 kilogramového koňa rozložený na plochu niekoľko desiatok centimetrov štvorcových konského kopyta. Rohože a špeciálny parkúrový povrch však plnia aj iné funkcie a to pri odvodňovaní plochy parkúru a zabezpečujú jeho stabilné charakteristiky v čase, čo je veľmi dôležitá technická vlastnosť a požiadavka na každé športovisko. Parkúr však nie je len športoviskom, ako to už pri jazdeckých športoch je tradíciou, spája šport s umením a krásou. Jeho plocha je esteticky doladená zaujímavými kreáciami kombinácie zelene s novým prekážkovým materiálom.

 

Tribúna s VIP zónou

Na každom významnom jazdeckom podujatí je nevyhnutnosťou prítomnosť a podpora divákov. Štedrá rozloha  a dispozícia areálu umožnila vybudovanie troch tribún, ktoré pojmú tisícky návštevníkov. Dominantou areálu je 70-metrová obojstranná krytá tribúna, ktorá umožňuje pohodlné sledovanie diania na parkúrovom a parkúrovo-drezúrnom kolbisku. Súčasťou tejto tribúny je rozhodcovská veža a VIP zóna pre prominentných návštevníkov podujatí.